Årsmøte Hemnes IL 2021

Postet av Kjell Idar Juvik den 24. Mar 2021

Årsmøte Hemnes IL

 Onsdag 2.juni 2021

   

Kl. 19, Aulaen Hemnes Allaktivitetshus

 Kan bli digitalt møte, sendes da ut link til møte(Teams).


Alle medlemmer over 15 års har stemmerett på årsmøte.

Saksliste:

Åpning:

Sak 1:             Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:             Velge dirigent

Sak 3:             Velge protokollfører

Sak 4:             Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5:             Godkjenne innkallingen

Sak 6:             Godkjenne saklisten

Sak 7:             Godkjenne forretningsorden

Sak 8:              Årsberetning og gruppeårsmeldinger

Sak 9:             Regnskap 2020

Sak 10:            Innkomne saker                                                                                                                                                                                    

Sak 11:            Medlemskontingent og treningsavgift

Sak 12:           Budsjett 2021

Sak 13:          Organisasjonsplan 

Sak 14:          Valg

Avslutning

 

 årsmelding: Se egen sak her på hjemmesiden

Servering av : Kaffe, kaker og Pizza, velkommen.

mvh

Hemnes IL

Styret
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.