Hemnes IL Stopp produkter

Postet av Hemnes Idrettslag den 1. Jun 2021

Nå kan du bestille #stopp produkter med Hemnes IL logo. T-skjorter, genser, caps, paraply, lue +++

https://supporter.no/hemnesil

#STOPP produkter


Rasisme, Kjønnshets, Homohets Og Alle Andre Former For Diskriminering Bryter Med Idrettens Kjerneverdier. Derfor Håper Vi At Du Også Vil Være Med Å Støtte Saken. Si Et Tydelig #STOPP. Alt Overskudd Fra Salg Av #STOPP-Produkter Tilbakeføres Til Ditt Idrettslag.

Årsmeldinger Årsmøte Hemnes IL 2021

Postet av Hemnes Idrettslag den 28. Mai 2021

Årsmelding Hovedstyret 

 

 

 

Årsmelding 2020

Styret har i 2020 bestått av:

 

Leder                                  Kjell-Idar Juvik 

N-leder                               Torstein Karlsen                  (LEDER Håndball)

                                            Elin Hansen                            (Håndball)

                                            Petter Rønning JR.                 (lEDER Fotball)

                                            Kurt Kristoffersen                  (Fotball)

                                            Lars-Sivert Larsen                 (LEDER Ski)

                                            Weronica Sande Söderkvist   (Ski)

Kasserer                            Christin B. Horseng

 

Vara: Maiken Juvik, Rita Veiåker Nilsen og Sissel Trondsen


Det har vært holdt 6 styremøter siste år (årsmøteperioden april 2020-april 2021), og det har vert godt oppmøte på styremøtene. Da kasserer ikke bor i Hemnes har 1. vara møtt fast i styret, øvrige vara er også kalt inn som observatører.

Kjell-Idar Juvik og Petter Rønning Jr har møtt i Hemnes Idrettsråd.

Undergruppene Fotball, Ski, Håndball og Tur og Fjellsport har egne styrer.

2020 har vert et spesielt år med covid-19 pandemien og nedstanging av det meste av aktivitetene i lange perioder. Vi har i tillegg hatt en streng tolkning fra Hemnes Kommune av lokale regler på utleie av kommunale bygg som har vert spesielt utfordrende for håndballgruppa. 

På tross av dette ble det noe aktivitet både for barnefotballen, håndball og ski i årsmøteperioden.

 

All aktivitet i frilufts gruppa ble også avlyst i 2020. Det har vert stort aktivitet med dugnad på både klubbhus og opprusting/utvidelse av lysløypa også i 2020.

 

Noen av de saken styret har behandlet er:

Tilskudd undergruppene

Klubbhus/garderobeanlegg

Koronasituasjon

Jubileumsåret

Samordning Treningstider Idrettshallen

Innkreving kontingent 2020

Regnskapsrapport

Kompensasjonsordning korona

Ekstrabevilgning Lysløypa

Dalanstua, montert avtrekk, ny bålpanne

Prosjekt ut i det fri- startet 1. april 2021.

 

Klubben i mitt hjerte 

Vi deltok også I 2020 og valgte Spleis innsamling til hjertestarter til det nye klubbhuset. Vi vant også en dagsseier fra P4 på 10 000-. Totalt fikk vi inn over 50 000,- kroner fra foreninger, bedrifter og enkeltpersoner. Midlene fra spleisen skal brukes til innkjøp av hjertestarter + tilleggsutstyr til denne og førstehjelpsutstyr til Klubbhuset/Hemnes Stadion og lagene. Det skal arrangeres kurs for alle ledere og trenere på førstehjelp og hjertestarteren.

 

100 års jubileum i 2021

5. august 1921 ble Hemnes IL stiftet. Styret har jobbet med planlegging av 100 års jubileumsåret i 2020.   Vi har  fått laget en egen jubileumslogo (vignett) utarbeidet av Tor Furuhatt.

Flere av de planlagte aktivitetene i starten av 2021 har dessverre ikke latt seg gjennomføre på grunn av både snømangel og pandemien.

Vi har satt ned en egen komite som jobber med et Jubileumshefte, ledet av Tore Furuhatt og Trond Landfastøien.

Vi ha også engasjert Hemnes Revylag til å planlegge jubileumsrevy som skal settes opp til høsten.

Vi håper også å kunne markere 100 års jubileum med flere arrangementer utover året.

Vi planlegger også off. åpning av klubbhuset rundt jubileumsdatoen.

 

Nytt klubbhus/garderobeanlegg

VI nærmer oss ferdigstillelse av vårt eget klubbhus og garderobeanlegg på Hemnes Stadion.  I 2020 fikk vi 1 million kroner i forskudd av spillemidlene (50%) og 200 000 fra Hemnes Kommune. I tillegg har vi fått bevilget 300 000 kroner i støtte fra Sparebank 1 og 200 000 kroner fra Helgeland Sparebank. I tillegg har det vert stor dugnadsinnsats fra både enkeltpersoner og firma. Styret vil takke alle. Slik det ser ut nå betyr dette av vi ikke vil ha gjeld på anlegget når dette står ferdig forutsatt at vi får restmidlene fra spillemidlene.


Lysløypa

Også i 2020 har det vert stor dugnadsinnsats i lysløypa med skoging og planering. Det har også blitt laget ny kort løype som også vil få lys.

 

Hemnes Båt og Fjord

Hemnes Il valgte i 2020 på sitt årsmøte og takke ja til å bli medarrangør, men på grunn av pandemien ble det ikke festival i 2020. Slik det ser ut nå vil det heller ikke blir festival siste helgen i juni, men det vurderes om det skal være et alternativt arrangement i forbindelse med Hemnes Ils jubileums arrangement i august.

 

 

Medlemssituasjon

Hemnes IL har registret 266 aktive medlemmer i 2020, av dette var det 133 under 20 år. 

Fra 2021 har NIF oppdatert medlemssystemet og igjen åpnet for familiemedlemsskap i systemet det vil nå bli enklere å kreve inn kontingent.  

Som vedtatt på årsmøte i 2020 har trenere og ledere hatt gratis medlemskap for seg og sin familie.   Vi håper alle bidrar til verving og innkreving av kontingent i Jubileumsåret.

 

Undergruppene

På grunn av korona pandameien har det vert liten aktivitet i undergruppene i 2020:

 

Fotball

Det ble ikke åpnet for A-lags fotball i 2020. 

I aldersbestemt stilte Hemnes IL flere lag selv om vi sliter med nok spiller for å stille lag i flere aldersklasser.  J13 laget inngikk samarbeide med Åga IL og vant sin serie. Samarbeidet fortsetter også i 2021 da med J15 lag og 11-er lag. 

Viser ellers til gruppens egen årsmelding.

 

Håndball

I 2020stilte Hemnes med bare 3 lag i serien, begrenset tilgang til trening i kommunale bygg (idrettshall) og stopp i serien førte til en kort sesong for håndball i 2020.

Viser ellers til gruppens egen årsmelding.

 

Ski

Med lite snø før jul og koronasituasjon[KIJ1]  ble det en kort sesong for skigruppa. Det ble allikevel arrangert Hemnes Cup på ski med over 80 deltakere. Skigruppa har ellers deltatt som arrangør på både Romjulsmarsjen. Skigruppa har hatt stor aktivitet med nye løypetraser og utbedring av lysløypa med faste dugnadskvelder på mandager.

Viser ellers til gruppens egen årsmelding.

 

Tur og Fjellsportgruppa

Arrangerte Romjulsmarsj sammen med Skigruppa 2. juledag.  Det var rekordstor oppslutting..

Ellers har det vert liten aktivitet i 2020 på grunn av pandemien.

 

Barneidrett

Har også siste året hatt en dag i uken med aktiviteter i hallen for barn i alderen 1-7 år. Ble dessverre liten aktivitet i 2020 på grunn av stengte kommunale bygg og pandemien.

 

Svømming

Har ikke blitt noen aktivitet i 2020. 


Sponsorer

I 2020 fikk vi på plass ny toårig avtale med Sparebank 1 Nord Norge og samfunnsløftet som hovedsponsor. Vi har også flere andre sponsorer og vil takke alle for støtten.

  

Økonomi

Viser til regnskap for detaljer om økonomien for klubben. 2020 ble også et godt økonomisk år med et overskudd på hele kr. 383 647,-.  Hovedgrunnen til dette er betydelig lavere utgifter på grunn av liten aktivitet på grunn av pandemien. 

Vi har ikke lån og har en kontaktbeholdning som gir grunnlag for en trygg drift av klubben. Undergruppen har god kontroll på sine kostnader. 

Likviditetsmessig vil det kunne bli behov for midlertidig likviditet til klubbhusets konto avhengig av når vi får de forventede rest tilskuddene. Dette er noe styret må gjøre en fortløpende vurdering av.

Vi kan også glede oss over at vi har mange grasrotandeler, i 2020 ble det igjen ny rekord med over kr. 120 000,- inn fra over 170 Grasrotgivere.

Også i 2020 har vi dekket ca. 50% av kostnadene fra hovedlaget for kjøp av klubbdrakter/overtrekks drakter til de aktive spillerne. Noe som også er tenkt videreført i 2021. Det vil også bli vurdert innkjøpa v nye spilledrakter til Fotball.

Vi har også delt ut gratis refleksvester med jubileumslogo på til alle aktive spillere og trenere/ledere.

 

Kompensasjon på grunn av pandemien

Hemnes IL søkte i 2 runder på kompensasjon fra krisepakken for frivillighets- og idrettssektoren som følge av COVID-19-utbruddet

For tapte inntekter i 2020 har vi fått refundert kr.  148 000,-, siste innbetaling på kr. 53.450, - kom først i januar 2021 og er ikke inntektsført i 2020 regnskapet.

Styret vil takke alle trenere, ledere, styremedlemmer og andre som har stilt opp for Hemnes IL i 2020. 


Styret 

Kjell-Idar Juvik

leder

 

 

 

Årsmelding Håndballgruppa

 

 Styret i 2020 har bestått av:

Leder: Torstein Karlsen

Styremedlemmer: Lisbeth Gårdvik, Lisbeth Drage Skog (dommer kontakt), Monika Fagereng Kristoffersen og Elin Hansen.

Kasserer: Christin Bakke-Nilsen Horseng

 

Det har vært avholdt tre styremøter i 2020 inkludert årsmøte 10.mars 2020 – to dager før full nedstenging av landet som følge av pandemien. Det har vært noe kontakt via epost og sosiale media. Styret har vært representert på flere sonemøter, hvorav de fleste har vært digitale via Teams. Vi deltok på ett fysisk sonemøte – terminlistemøte på fru Haugans i Mosjøen 31.august. Agenda har vært pandemien, aktivitet, avdelingsoppsett, endringer i seriereglement, håndballforum, status i sonen og i klubbene og spesielt utfordringer rundt rekruttering dommere.

Rekruttering

Det ble utført kartlegging både på Hemnes sentralskole og Finneidfjord skole høsten 2020, for ny rekruttering av spillere til jenter/gutter 10 og 12 og barnehåndball. Vi hadde ambisjoner om to jenter 12 lag og meldte på to lag, men trakk det ene laget før sesongstart, da vi ikke fikk nok spillere til to lag. Det ble rekruttert over 20 barn fra 1. til 3. klasse, som har startet opp med barnehåndball.

Håndball spillere

Sesongen 2020-2021 har Hemnes IL håndball rundt 55 aktive spillere fordelt på fire lag, hvorav tre lag var påmeldt i serien. Barnehåndball (21 spillere), Jenter 10 (9 spillere), jenter 12 (14 spillere) og gutter 12 (11 spillere). Vi har totalt fem trenere denne sesongen. I tillegg har noen av lagene egne foreldrekontakter.

Dommere

Det ble utført ny rekruttering og kjørt dommerkurs i Hemneshallen høsten 2019. Vi hadde da seks aktive dommere, men har denne sesongen fire dommere, etter at to har trukket seg. Hemnes IL håndball dekker lisens for dommere. Når vi har egne dommere, unngår vi også bøter fra forbundet, siden vi er pålagt å ha et visst antall egne dommere i forhold til påmeldte lag. I tillegg blir dommer­utgiftene lavere, da vi får vesentlig lavere utgifter til dekning til kjøregodtgjørelse. Hemnes IL håndball har kjøpt inn dommerdrakter til egne dommere som de får låne, så lenge de er aktive dommere for Hemnes IL.


 

Aktivitet

Sesongen 2020/2021 skulle Hemnes IL ha spilt 40 kamper og hatt 5 hjemme arrangement i Hemneshallen. Totalt var det satt opp rundt 40 kamper i Hemneshallen, inkludert Korgen ILs kamper etter endelig kampoppsett. Forrige sesong ble det spilt 45 kamper i Hemneshallen fordelt på 10 arrangement som var fordelt 50/50 mellom Hemnes IL og Korgen IL.

Hemnes IL fikk dessverre gjennomført kun 10 av 40 kamper denne sesongen og ett hjemme arrangement med fire kamper ble gjennomført. Før sesongstart og tidlig i sesongen, ble totalt sju lag i våre serier trukket, noe som førte til en stor reduksjon i antall planlagte kamper, som til slutt endte med 40. Opprinnelig plan var på 54 kamper, før trekking av lag.

Påmeldte lag og kamper i Hemnes ILs klasser


Hemnes kommune stengte idrettshallen i begynnelsen av november 2020 og den ble steng ut januar 2021. Dette førte til at treninger og kamper ikke kunne gjennomføres, og alle kampene ble i første omgang utsatt. Da anlegget åpnet i månedsskiftet januar/februar 2021, la sentrale retningslinjer begrensninger for aktiviteten, slik at samtlige kamper som gjensto ble avlyst. Sesongen 2019-2020 ble totalt ti kamper avlyst som følge av koronapandemien.

Oversikt over lag, trenere og treningstider

Lag

Trenere

Gutter-12 (11 spillere)

Treningstid tirsdager 19:00-20:00

og torsdager 19:30-20:30

Ketil Christensen og Odin Asbjørnsønn Finbog

Jenter-10 (9 spillere)

Treningstid tirsdager 17:00-18:00

Lisbeth Drage Skog

Jenter-12 (11 spillere) 

Treningstid mandager 18:00-19:30 og onsdager 19:30-20:30

Sigrid Skjæran og Lise Bang Nilsen

 

Barnehåndball 1. – 3. klasse (20 barn)

Treninger torsdager 17:30-19:30

Maiken Juvik og Marlene Künne

 

Ingen lag har deltatt på turneringer i 2020, i hovedsak som følge av pandemien.


 

 

Eiendeler 2020

 • 1 Elektrisk ballpumpe
 • 1 Lenovo nettbrett
 • Ca 60 stk. spillertrøyer og 40-50 shortser
 • 3-4 sett markeringsvester, inkl. ca. 25 nye vester hvorav 14 nummererte.
 • 4 stk. refleksvester – «hold avstand»
 • 3 medisin bager
 • Ca. 30 baller i størrelse 0 og 1
 • 1 ballvegg/treningspartner
 • 2 overliggere for målene
 • Ca. 7 Kjegler
 • Et oppblåsbart minihåndball lag – delt med Korgen IL.
 • 6 stk. dommertrøyer

 

Vi mottok 8 baller, 19 shortser og 10 spillertrøyer i bonus, som en del av cashback uttak gjennom avtalen med Sportshuset i 2020.

Økonomi

Nettokostnad etter fratrekk av salgsinntekter ble på ca. 39 000 kr i 2020, en reduksjon på 4 700 kr fra året før. Tilskuddet fra Hemnes ILs hovedlag var på 60 000 kr, noe som medførte et mindreforbruk på 21 000 kr. Den største utgiftsposten var lisenser til forbundet, deretter dommerregninger og lisenser for egne dommere, samt kjøregodtgjørelser.


 

Hemnesberget 7.april.2021

 

Torstein Karlsen

Leder Hemnes IL håndball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2020 – Fotballgruppa

Styret har bestått av:

Leder: Petter Rønning jr.
Styremedlemmer: Anne Grethe Hind, Hilde Bergem, Rita Veiåker, Kurt Kristoffersen, (Ole Herman Bergem har vært bortreist det meste av året.)
 Kasserer: Christin Bakke-Nilsen Horseng.

Det har vært avholdt to styremøter i løpet av året. I tillegg har man hatt møter/kontakt via en egen gruppe på Messenger. Styret har vært representert ved sonemøte på Mo i Rana ved leder.

I løpet av året har det vært avholdt et grasrottrenerkurs. På dette kurset har Odd Bjørnar Bratland deltatt

Fotballgruppa har i 2020-sesongen hatt 5 lag i aldersbestemte klasser.

1.kl -            trent av Andreas Olsen og Thomas Skog

2.og 3.klasse- trent av Odd Bjørnar Bratland, Beate Fredriksen og Oda Myrvoll
4.og 5.klasse - trent av Odin Finbog og Petter Rønning jr.
6.-9.klasse - trent av Odd Bjørnar Bratland, og Lars Kåre Andreassen
 8.-9.klasse jenter- trent av Roy Kjærstad og Kristoffer Flatås Samarbeidslag med Åga

I tillegg til dette har vi hatt A-lag trent av:
Torstein Sørensen - Hovedtrener
 Skjalg Figenschou – Trener

 

2020, det såkalte Korona-året har vært et veldig spesielt år for fotballgruppa. Det har ikke vært arrangert kommunalcup dette året grunnet Korona. Det betyr at det yngste laget ikke fikk spille kamper dette året. Heldigvis var 2. og 3.kl-laget påmeldt i kretsserie. Disse kampene ble spilt stort sett etter planen/terminlista. Også de andre eldre lagene fikk spilt sine kamper i kretsserien bortsett fra 4. og 5.kl-laget. Utover våren falt flere og flere fra dette laget og det ble etter hvert klart at det ble umulig å stille lag med så få spillere. Om dette skyldes Korona er vanskelig å si, men vi er klar over at frafall har vært et problem over det ganske land dette året.

 

En positiv ting dette året har vært jentelaget sitt samarbeid med Åga. Dette samarbeidet har gitt oss et sterkt jentelag som har hevdet seg godt i serien. Jentelaget har spilt sine hjemmekamper vekselsvis her på Hemnes og i Åga.

 

På grunn av Korona har det nesten ikke vært arrangert noen turneringer dette året.

Hemnes IL sitt A-lag hadde sin siste trening tidlig i mars 2020. Koronarestriksjonene ga klar beskjed om at ingen lag i de lavere divisjonene kunne drive med trening med kontakt. Verken trenere eller spillere var motivert nok til å drive med kontaktløs fotballtrening. Å øve på pasninger og å ha løpsøvelser går i små doser på trening, men ikke kun dette gjennom et helt år.

 

Fremtiden: Det er vanskelig å spå om fremtiden, og spesielt i denne koronatiden der ting er så uforutsigbart. For kun kort tid siden fikk vi vår oppsigelse fra Torstein Sørensen på trenerjobben hos A-laget. Om vi vil klare å stille noe A-lag når det åpnes opp igjen for fullverdig trening vet dessverre ingen. Vi får håpe at vi beholder både trenere og spillere i de aldersbestemte klassene.

 

Økonomi:
 Det har vært få utgifter i løpet av 2020. Heller ikke så mye inntekter.

Saldo per 02.05.2021:

A-laget:            38 411,-

Aldersbestemt: 52871,-

Hemnesberget 2.mai 2021

Petter Rønning jr.
 Leder Hemnes IL fotball.

 

 

SKIGRUPPA 

 

Styrets sammensetning 

  

Leder og kasserer; 

Lars-Sivert Larssen 

  

Styremedlemmer; 

Tommy Jakobsen, Veronica Sande Söderkvist, Lill Antonsen og Antoine Chaboud 

  

Aktiviteten i året 2020 ble i stor grad påvirket av den globale Coronapandemien. Skigruppa klarte imidlertid å arrangere Hemnescup før den store nedstengningen av landet. 

 

Sportslig aktivitet

 

Hemnescup2020

Hemnes Cup ble arrangert med fire renn. Siste rennet skulle arrangeres i Paradiset, men ble avlyst på grunn av regn og dårlige forhold i fjellet. Det var rundt 80 barn som deltok i cupen også i 2020. Det ble ikke avholdt premieutdeling. Skigruppa fikk god hjelp fra flere foreldre som var med og la til rette for vi fikk arrangert 4 flotte renn i preparerte løyper ved stadion. 


Romjulsmarsjen  

Skigruppa arrangerte årets romjulsmarsj 2.juledag. Rundt 80 deltakere tok turen til Gammalgården der de fikk servert saft og kaffe av Antoine og Lars-Sivert.

På grunn av Coronarestriksjoner ble årets marsj gjennomført med digital påmelding og registrering. 

Annen aktivitet  - Utvidelse av lysløypa og diverse.

Oppgradering av Lang-mellomløype

Denne løypetraseen er oppgradert med nye stolper og det er ryddet skog på begge sider av traseen.  Det blir montert nye led-lys i denne løypa ila 2021.

Etablering av ny løype, «Knerten»

Etter at Fotballbanen ble ferdig og klubbhus ble plassert i Østenden av banen, ble det behov for å anlegge ny trasé for de minste skiløperne. Denne traseen er nå etablert oppe på Reina, i forbindelse med lang mellomløype. Løypa har fått navnet «Knerten»

 

Øvrig arbeid

Det har også vært arbeidet med traseen i hovedløypa i 2020.  Det er blant annet gjort store utbedringer i svingen i Rotbakken, det er skoget og ryddet langs traseen og løype er utbedret på flere steder. Fast «donedag» er mandag og det  møter opp 3-5 stk per gang. Primus motor og pådriver har vært Andreas Olsen – med Fredrik Forø hakk  i hæl.

 

Møter holdes i forbindelse med arrangement – og ellers foregår kommunikasjon i gruppa gjennom «Skigruppa» på FB. 

 

Tråkkemaskin og skuter  

Vi forsøker etter beste evne å ta godt vare på "disse to". (tre)  Flere av de faste sjåførene  har gjort en god innsats for å holde oversikt og sørge for at tråkkemaskiner og skuter er i «god form» 


Økonomi

Se egen økonomirapport fra regnskapsfører. (utskrift)  

Anlegg/utstyr  

1 kaffetrakter, dobbelt vaffeljern, 150 startnummer, 2 saftdunker. Div kjøkkenutstyr.

2 motorsager, 1 ryddesag, diverse tidtakerutstyr (noe er verneverdig), noe verneutstyr for skogrydding. 2 par rulleski, diverse verktøy. 

To tråkkemaskiner,  

1 snøscooter,  

Sporlegger til skuter

Bålpanne

200 l dieseltank til tråkkemaskin – ikke i bruk  

lydanlegg.  

 

Hemnesberget Mai 2021

 

For skigruppa  

 

Lars-Sivert Larssen

 

 Bli med i konkurransen " Meir tid ute i det fri"

Postet av Hemnes Idrettslag den 31. Mar 2021


Bli med i konkurransen " Meir tid ute i det fri"


Informasjon om konkurransen og skjema er delt ut på skolen. 

Gode  muligheter for Premie til den enkelte og til klassen. 

Her kan du laste ned info og skjema:

Brev til foreldre prosjekt Meir ut i det fri.docx


Prosjekt «Meir tid ute i det fri» 


Prosjektet er ment å være et samarbeid mellom Hemnes Idrettslag og foreldrene i kommunen. Hemnes Idrettslag fyller 100 år i år, og året håper man å fylle med aktivitet og glede på ulike arenaer.

Målet med prosjektet er å bidra til at barn og unge motiveres til å være mer ute i hverdagen.

Konseptet er enkelt; 

barn og unge fra 1.- 10. klasse motiveres til å være ute på fritiden, helst daglig, med en eller annen form for aktivitet (ski, gå, spark, sykkel, klatre i tre, ake eller bare være ute og henge). Opptjening av poeng fører til belønning/premie.

Det koster kr 50,- å delta. VIPPS til Hemnes Idrettslag # 113636, merk med navn

Opptjening av poeng:

Skoledag/ukedag:       1 time= 1 poeng

Fridag/helgedag:        2,5 timer= 2,5 poeng 

Max opptjening på en uke= 10 poeng

 

Belønning av deltakere;

Alle deltakere med 40 poeng eller mer får en premie

En premie trekkes på alle årsklassene, altså 10 premier

Den deltakeren med mest poeng på småtrinnet vinner kr 500,-

Den deltakeren med mest poeng på mellomtrinnet vinner kr 500,-

Den deltakeren med mest poeng på ungdomsskolen vinner kr 500,-

Den deltakeren med mest poeng av alle vinner kr 1000,-

Den klassen som får høyeste poengsnitt (samlet poeng delt på antall elever) vinner kr 2000,-

Skjema (på baksiden) fylles ut av foreldrene og sendes på e-post; maik1_pedersen@hotmail.com (legg merke til understrek etter 1- tallet, eller SMS  94348210 (ta bilde) den 30.mai- 2021.

Dere går god for antall timer og poeng, og bør motivere barn og unge til å delta. Når flere barn går ut, er det lettere å finne på noe sammen. 

Vinnerne blir kontaktet.

  

Prosjektet skal bidra til at flere barn og unge kommer seg ut i hverdagen, ikke at man skal tjene opp mange poeng på èn dag. På denne måten håper man å gjenopprette gleden med å «finne på noe» sammen, og skape trivsel og fantasi for aktiviteter i hverdagen. Perioden varer fra 1.april- 30.mai.

 

Mvh

Hemnes Idrettslag