Årsmøte Hemnes IL 2023 tirsdag 14. mars kl. 1830

Postet av Hemnes Idrettslag den 1. Mar 2023


Saksdokumenter vil bli lagt ut her etter styremøte 7. mars 2023

Foreløpig saksliste:  Frist saker til årsmøte er 6. mars.

Saksliste:

Åpning:

Sak 1:              Godkjenne de stemmeberettigede  

Sak 2:              Velge dirigent  

Sak 3:              Velge protokollfører  

Sak 4:              Velge to medlemmer til å underskrive protokollen   

Sak 5:              Godkjenne innkallingen   

Sak 6:              Godkjenne saklisten 

Sak 7:              Godkjenne forretningsorden   

Sak 8:              Årsberetning og gruppeårsmeldinger

Sak 9:              Regnskap 2022

Sak 10:            Innkomne saker

                         Fra styret: Ny tråkkemaskin 

Sak 11:             Medlemskontingent og treningsavgift 2023

Sak 12:             Budsjett 2023

Sak 13:            Organisasjonsplan 

Sak 14:            Valg

Avslutning