Årsmøte 2024 19. mars kl. 18 på Klubbhuset

Postet av Hemnes Idrettslag den 17. Feb 2024

Dokumenter vil bli lagt ut her til årsmøte. Husk frist 5. mars for forslag til årsmøte.
Årsmøte Hemnes IL 2023 tirsdag 14. mars kl. 1830

Postet av Hemnes Idrettslag den 1. Mar 2023


Saksdokumenter vil bli lagt ut her etter styremøte 7. mars 2023

Foreløpig saksliste:  Frist saker til årsmøte er 6. mars.

Saksliste:

Åpning:

Sak 1:              Godkjenne de stemmeberettigede  

Sak 2:              Velge dirigent  

Sak 3:              Velge protokollfører  

Sak 4:              Velge to medlemmer til å underskrive protokollen   

Sak 5:              Godkjenne innkallingen   

Sak 6:              Godkjenne saklisten 

Sak 7:              Godkjenne forretningsorden   

Sak 8:              Årsberetning og gruppeårsmeldinger

Sak 9:              Regnskap 2022

Sak 10:            Innkomne saker

                         Fra styret: Ny tråkkemaskin 

Sak 11:             Medlemskontingent og treningsavgift 2023

Sak 12:             Budsjett 2023

Sak 13:            Organisasjonsplan 

Sak 14:            Valg

Avslutning
Årsmøte 2022

Postet av Hemnes Idrettslag den 12. Mar 2022