Årsmøte gjennomført

Postet av Hemnes Idrettslag den 25. Jun 2020

Da var årsmøte i Hemnes IL endelig gjennomført. Korona situasjon gjorde at det ble 2,5 mnd forsinket.  
Det ble liten utskifting i hovedstyret da de fleste som var på valg tok gjenvalg. Unntaket var Espen Leirvik   som gir seg etter mange års innsats, inn for han kommer  Elin Hansen. Vi har nå også fått på plass vararepresentanter. 
I undergruppene ble det noen skifter, men de fleste fortsetter i sine verv. Nytt av året er Kontrollutvalg som erstatter revisorer, Her fortsetter revisor Lasse Jakobsen og får med seg Antoine Chaboud.
Hemnes IL kan se seg tilbake til et aktivt år både idrettslig om med stor aktivitet på det nye Klubbhuset/garderobe anlegget som er under oppføring.
Takk til alle som står på for å gi våre medlemmer et tilbud igjennom året.
I 2021 feirer Hemnes IL 100 år og det vil vi starte planleggingen av i det nye styret og håper på gode innspill fra medlemmene/innbyggerne på jubileums aktiviteter.
Så får vi håpe årets idrettsaktiviteter kommer igang i løpet av høsten.

Årsmøtet bestemte også å takke ja til å gå inn som medarrangør i Hemnes Båt- og Fjordfestivalen.

Det nye styret ser nå slik ut.  
Hovedstyret Hemnes IL etter årsmøte.
Leder                  Kjell-Idar Juvik        Ikke på valg
N-leder                Torstein Karlsen     Gj.valg
Kasserer             Christin B. Horseng ikke på valg
Styremedlemmer:
Elin Hansen                                   Ny
Petter Rønning Jr.                         Ikke på valg
Kurt Kristoffersen                          Ikke på valg
Lars-Sivert Larssen                       Gj.valg
Weronica Sande Söderkvist          Gj. valg
                    
Vara: 
Maiken Juvik                      Ny
Rita Veiåker Nilsen            Ny

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.